Polsk kvinna söker tyska man sök kvinnor reutlingen

/ Elisabeth Thorsell #113 (2 december 1997) Jag har i min forskning stött på flera rusthållare och jag undrar nu vilka uppgifter en rusthållare hade, vilken sorts bönder som blev det och om det finns något arkiv där man kan finna mer information om dem. Vårdinge tillhör Stockholms län och numer Södertälje kommun. / Lisa Eriksson Svar: Först måste du ta reda på vad han hade för förtroendeuppdrag, det är stor skillnad på en kommunalpolitiker och en riksdagsman. Släkt och Hävd 1959, nr 2,. I Stockholms stadsarkiv finns också många register som ofta är nödvändiga för att över huvud taget kunna forska i Stockholm. I den icke inkorporerade delen (Generalguvermentet - se ovan som till att börja med närmast var tänkt som ett reservat för polacker, konfiskerades inte egendomen. De personer du nämner har fått fisknamn, andra kunde få namn efter olika redskap ombord (exempelvis Block och Talja). När det gäller att forska om präster på 1500- och 1600-talet finns ungefär samma källmaterial som för vanlig allmogeforskning: domböcker, skattelängder och kyrkböcker (de sistnämnda dock vanligtvis endast från slutet av 1600-talet). Och för att komma i gång behöver man precis som i Sverige några säkra uppgifter att utgå ifrån: fullständigt namn, födelsetid och födelseförsamling för den person man vill börja forska. Jag stannade i närheten av Emilja Platergatan. August Wilhelm hade en syster, Augusta Wilhelmina född året efter av okända föräldrar. Det gällde att bevaka gränsen, oftast från hästryggen, så att varor inte kom in i Sverige utan att de blev förtullade. / Lennart Liliengren Svar: Det handlar inte om någon adoption. När det gäller dispens hoppas jag att någon som känner bättre till detta kan besvara den frågan. Först nu uppfattade jag massans rop: Leve England! Själva har vi frågat så många släktingar vi kunnat när vi varit där och på så sätt fått uppgifter ända bakåt till 5:e generationen ibland. I bägge fallen har jag bara sett barnen anges med förnamn. / Mats Mobärg Svar: Så sent som i början av 1900-talet finns bouppteckningar (eller fattigbevis) efter flertalet avlidna, så jag tror att det du råkat ut för bör bettraktas som en olycklig slump. Vet någon den här samhälle? A) Vart vänder man sig rent generellt om man vill ha tag på dokument över de arvskiften som uppstod i samband med bouppteckningar, dvs den fördelning som skedde av boet mellan arvingarna? / Med vänlig hälsning Boel Algulin Svar: Det betyder att han var finskspråkig. / Elisabeth Thorsell #135 (17 februari 1998) Finns det någon som vet hur man kan komma igång med släktforskning i italienska arkiv, med start från 1920-talet? / Med vänlig hälsning Elisabeth Nyhammer-Gustavsson #251 Var kan jag hitta uppgifter om Smålands Entergasterregemente?

1 tänkt på “Polsk kvinna söker tyska man sök kvinnor reutlingen”

Lämna Svar